Grid

KOSKI ELEMENTS policy

KOSKI ELEMENTS erbjuder service till kommunala och industriella anläggningar som är kritiska för samhällets funktion. Högklassiga kemikalier, bearbetade för förnuftig och säker användning är vår hederssak. Vi når våra målsättningar genom produktutveckling och tjänstedesign. Omfattningen av våra tjänster bestäms genuint efter kundens behov. Vi erbjuder både grundläggande tjänster och skräddarsydda helheter. Arbetssäkerhet är en av våra viktigaste angelägenheter.
Vårt mål är att minska kemikalieexponering i samhället och leda industrin mot lösningar som tar hänsyn till miljön. Vi förbinder oss till miljöskydd i samband med produktplanering och utförandet av tjänster under hela livscykeln, allt från råvaruinköp till transport, produktion och återvinning. Vårt operativa system är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Kontinuerlig förbättring samt väl instruerad kvalitetskontroll är viktiga delar av vår administration, varje arbetsrutin och kontakt med våra partners. Vi arbetar exakt som överenskommits och kontrollerar dessutom att våra kunders verksamhet inte äventyras i oväntade situationer.
Vi syns just inte i din vardag, men vi jobbar i bakgrunden till förmån för ett funktionerande samhälle.

Produkter och tjänster

KOSKI ELEMENTS designar, tillverkar och säljer industrikemikalier, vattenbehandlingskemikalier och tillsatsämnen för livsmedel och foder. Vårt sortiment innehåller både standard och skräddarsydda produkter som hanteras och förpackas i vår Valkeakoski anläggning i enlighet med våra kunders önskan. Förutom kemikalier levererar vi doseringssystem för storförpackningar och reservoarer samt tekniska tjänster för påfyllning, installation och testning av dessa.

KOSKI ELEMENTS produktion

 • Valkeakoski kemiska processanläggning
 • Reservoarer för klassificerade kemikalier i storlekar 20 - 1700 m3
 • Blandare, upplösningsutrustning och förpackningslinjer för 10 – 10 000 tons volymer per år
 • Golvyta +5 000 m2
 • 2500 pallplatser
 • Laboratorium för produktutveckling
 • IBC-containrar, fat och dunkar i standardstorlekar
 • Transport med lastbil eller järnväg
 • Stycke- och bulkgods
 • På platsen finns bevakning, vattenbehandlingsanläggning och brandbekämpning
 • Utrymmen för livsmedel- och foderproduktion
 • Kvalitetsystemet certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 14001:2015

Våra kunder och partners finns inom:

 • Vattenbehandlingsindustrin
 • Energiindustrin
 • Livsmedelsindustrin
 • Foderindustrin
 • Skogsindustrin
 • Kemiindustrin
 • Gruvindustrin
 • Metallindustrin
 • Gödselindustrin
 • Förbättring av jordmånen
 • Grossist- och detaljhandels organisationer
 • Organisationer som erbjuder underhållsservice
 • Miljövård och avfallshantering

Kontakt:

Markus Buchen
Business Unit Director
Telefon: +358968108291
E-post: